مکان فعلی :
اخبار :

جلسه کار گروه زیربنایی با حضور استاندار معاون عمرانی و مدیرکل دفتر فنی استانداری
۱۳۹۵/۱۰/۱۶

جلسه کار گروه زیربنایی با حضور استاندار معاون عمرانی و مدیرکل دفتر فنی استانداری

استاندار کرمان گفت: دخالت در سرنوشت شهر وآینده شهر و چشم انداز برای همه اعضای شهر الزامی است. به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، علیرضا رزم حسینی در اولین جلسه کارگروه زیربنایی کرمان که در سالن پیامبر اعظم برگزارشد، گفت...

استاندار کرمان گفت: دخالت در سرنوشت شهر وآینده شهر و چشم انداز برای همه اعضای شهر الزامی است.
 به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، علیرضا رزم حسینی در اولین جلسه کارگروه زیربنایی کرمان که در سالن پیامبر اعظم برگزارشد، گفت: باور ما این است که با تمام نظرات مختلف می توان به نتایج خوبی در حوزه مدیریت استان‌ رسید. وی تصریح کرد: در جلساتی که با افراد متخصص داشتیم تصمیم گرفتیم ستاد مشورتی استان را فعال وخوشبختانه استقبال خوبی شد به گونه ای که 90نفر عضو شدند. وی افزود: یکی از کارگروههایی که برای زیرمجموعه این ستاد تخصصی نخبگان تعریف شده است کارگروه زیربنایی و محیط زیست است که امروز اولین جلسه این کارگروه است. رزم حسینی تصریح کرد:آقای کامیاب از مدیران با تجربه استان هستند که در جلسات تخصصی نیز حضورداشتند که به سبب سابقه خوبی که در معاونت عمرانی داشتند، دلیل انتخاب ما به عنوان ریاست این کارگروه بود. استاندار کرمان با اشاره به اینکه انتقادات و نظرات را خواهیم شنید گفت: می خواهیم بعد از اصلاحات این نظرات از آن در جلسات رسمی تراستفاده شود. وی با تاکید بر اهمیت این نظرات در تصمیم گیری های مدیریت استان گفت:دولت های بعدی نیز یاد بگیرند که ازنخبگان و مشارکت آنان استفاده کنیم و از سوی دیگر نخبگان نیز بی تفاوت نباشند و درسرنوشت شهر واستان خود دخیل باشند. وی افزود: این نهاد همراه و کمک دولت است و نهاد مشورتی برای ما است و تصمیم گیری درخصوص انتخاب رئیس و دیگر اعضای این ستاد با خودشان است. مقام عالی دولت دراستان کرمان گفت: کرمان خیلی قابلیتها دارد فرصت کار کم است و باید از کوچکترین فرصتها بیشترین بهره را برد. رزم حسینی با اشاره به برنامه بازدید از حمام ظهیرالدوله وکاروانسرا گفت: نمونه این آثار یکی از ثروت های کم نظیر ما در کرمان است و اعتقاد داریم این حرکتی که در شهر توسعه شهری شروع شده باید با سرعت ادامه یابد. نماینده عالی دولت در استان گفت: میدان شهدا بیش از 40سال است به این شکل وجود داشته وکسی دست به طرح این میدان اصلی نزده است. وی با اشاره به اینکه این میدان محل حضور آسیب های اجتماعی شده است اظهار کرد: بدون در نظر گرفتن اقتصاد نمی توان در شهردرآمد زایی کرد. مشکلاتی که وجود دارد خرید فروش مواد مخدر خرد را همه ببینند و نوه ها نیز ببینند اگر به این رزگار قانع باید بود باید اصلاح راهبرد انجام شود گفت: صرفا منظور ایجاد طرحی رویایی نیست بلکه ساماندهی فضای ظاهری وکاربردی میدان مدنظر است. استاندار کرمان تصریح کرد: حرکت بزرگ این است که مرکز ناامنی شهر را ساماندهی کنیم . رزم حسینی با اشاره به اینکه ما مجبوریم این وضع را اصلاح کنیم گفت: هیچ شهروندی به ما اجازه نمی دهد ما میدان را با این وضعیت مدیریت کنیم. نماینده عالی دولت در استان افزود: نظرات کارشناسی را در طرح ها می پذیریم ولی همه مصر هستیم فلکه مشتاق از میدان تبدیل به شرایط بهتری شود. رزم حسینی تصریح کرد: محور گردشگری میدان توحید ، بازار به میدان شهدا و آتشکده زرتشتی محور اصلی گردشگری کرمان باشد که بافت تاریخی آن دارد بازسازی می شود. وی اظهار کرد: کاروانسرای حاج علی آقا تا دوسال دیگر بازسازی می شود و بازسازی بازار کرمان با کمک بازاریان به جای خوبی رسیده است. استاندار کرمان تصریح کرد: این محور باید احیا شود وباید با درنظر گرفتن بحث ترافیکی این محدوده و نیز طرح سنگفرش میدان که در عین سادگی زیبا شود این احیا صورت گیرد. رزم حسینی افزود:در صورت موافقت شهرداری کرمان می توان زیرگذرهایی برای میدان تعریف کرد. ابوالقاسم سیف اللهی معاون عمرانی استاندار نیز دراولین نشست کارگروه زیربنایی استان از زیرمجموعه های کارگروه مشورتی نخبگان استان گفت: مجمع مشورتی نخبگان استان با90عضو تشکیل شده است ودراین مجمع کارگروههایی برای اقدامات موثر در استان پیش بینی شد که کارگروه زیربنایی ومحیط زیست یکی از پیشنهادات بود. وی با اشاره به اینکه اولین جلسه کارگروه زیربنایی تشکیل شده است، افزود: از داوطلبین دعوت شده است و کارگروه کاملا مستقل کار می کند و می تواند نظرات خوبی برای مدیران استان ارائه کند. سیف اللهی اظهار کرد: تمام نظرات مطرح شده اصلاحاتی خواهد داشت و درپایان نظرات به کارگروه مشورتی استان و سپس کارگروههای رسمی می رود. معاون استاندار کرمان گفت:اولین پروژه مدنظر در این کارگروه طرح زیباسازی میدان شهدا وایجاد فضای مفرح و آرام برای شهروندان است که به پیشنهاد شهرداری کرمان مطرح شده است. علی بابایی شهردار کرمان نیز دراین جلسه گفت: میدان شهدا محور گردشگری شهر کرمان است و مرکز ثقل گردشگری بازار تا میدان شهدا است. وی افزود: محور گردشگری از میدان توحید شروع و تا میدان شهدا ادامه می یابد که میدان شهدا مرکز ثقل این طرح خواهد بود. شهردار کرما ن در خصوص طرح جدید زیباسازی مید

عاکف تلگرام, [05.01.17 11:32]
[Forwarded from تدبیر کریمان]
ان شهدا گفت:با حضور مشاور طراحی شده و اصلاحاتی انجام شده و چکیده مطلب در جلسه مطرح می شود تا بررسی شود. وی خاطرنشان کرد: خوشحال می شویم نظرات اعضای کارگروه را در به شکل شفاف داشته باشیم. شهردار کرمان بیان کرد: سعی شده در طراحی انجام شده طرح تفصیلی شهر و نظرات میراث فرهنگی استان در خصوص بافت تاریخی نیز مدنظر قرار گیرد. بابایی تصریح کرد: درخصوص میدان توحید نیز اقداماتی خواهیم داشت و امیدواریم کارهای انجام شده را در این میدان نیز بتوانیم ادامه دهیم تا به میدان شهدا متصل شود. محمد جواد کامیب رئیس کارگروه نیز در این جلسه گفت:از جلسات بعدی افرادی مسئولیت می پذیرند باید با اطلاعات واقدامات کامل وارد جلسه شوند وی تصریح کرد: دوستان دولتی یا مردمی اهمیت این جلسات را درنظر بگیرند ونظرات خود را مطرح کنند. کامیاب با اشاره به اینکه هر انتقادی هست مخصوصا میراث فرهنگی مطرح کنند افزود: عمده افراد دولتی هستند در این کارگروه ریاست این کارگروه در حوزه معاونت عمرانی باشند بهتر خواهد بود. مشاور طراحی میدان شهدا نیز گفت:میدان شهدا در بافت شهری کرمان یکی از میدان های بزرگ کشور و کرمان است. وی افزود: ساختار این میدان به گونه ای است که شش محور ساختاری برای ورود به این میدان وجود دارد ودر جنب خیابان های میرزارضا و شریعتی گره ترافیکی ایجاد شده است. وی با اشاره به اینکه در طراحی انجام شده فضاهای اطراف بازاربه گونه ای تعریف می شوند که بازار در مرکز طرح باشد،افزود: امیدواریم میدان شهدا به میدانی تبدیل بشود که سرزنده ترین میدان در کشور شود ومرکز توسعه ای برای باز آفرینی نقش بافت کهن شهر کرمان شود. مشاور طرح میدان شهدا گفت: در این طرح شش راه ورودی به میدان تبدیل به سه راه می شود ومحور حرکتی روانی ایجاد می شود و در این طرح خیابان میرزا رضا ومادر ومشتاقیه بسته شود ودسترسی های پشت این خیابان ها را نیزحل می کنیم . وی از اتصال بازار ومسجد جامع در راستای اجرای این طرح درقالب این طراحی انجام شده خبرداد وگفت: بازار به صورت پیاده به مسجد ومیدان اتصال داده می شود ومسجد جامع نیز پویاتر شده وکاربری های متناسب فرهنگی پیدا می کند. مشاور طرح با اشاره به بی نظمی های ترافیکی فعلی در میدان شهدا اظهار کرد: فعالیت های عمده میدان مشتاق عمدتا به سمت جنوب است چه میدان تره بار یا مشتاقیه وبازار ومسجد جامع عمدتا در نیمه جنوبی واقع شده اند وباید در این شرایط فضا برای پیاده ها فراهم شود. وی با اشاره به اینکه بدنه پشت رواق های تعریف شده در اطراف میدان شهدا نیز بی نظم هستند، باید نظم داده شود گفت: وسط میدان درختان بلند هستند که توده درختی بیشه مانند ایجاد کرده ونوع رفتارها از ساعت 6بعد ازظهر در شان عناصر تاریخی نیست. مشاور میدان شهدا افزود: می توان اغلب اجتماعات شهر کرمان برای گروههای اجتماعی مختلف را در فضای جدید تعریف کرد. وی با بیان اینکه عرصه مسجد جامع نیز به فضایی اجتماعی تبدیل خواهد شد، تصریح کرد: هیچ عنصری دربرابر تاریخ بزرگ مسجد نمی تواند مقاومت کند پس پیشنهاد شد از طرح چهارباغی برای مسیر ارتباطی بین مسجد وسپس بازار کرمان وپیاده راهها استفاده شود. در ادامه جلسه اعضای کارگروه در خصوص موانع سد راه طراحی جدید شهری اظهار نظر کردند.


منبع : اداره کل فنی استانداری
بازدید : ۲۶۴


مطالب مرتبط با این موضوع :

نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید